Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 655 cities worldwide!

Search for City:Goteborg Green Drinks

Välkommen till Green Drinks Göteborg!

Green Drinks är en möjlighet att informellt träffas över en drink och nätverka med likasinnade människor med ett gemensamt intresse i en hållbar framtid för alla.

Green Drinks Göteborg är ett månatligt event arrangerat på en central bar/klubb i Göteborg. Kvällen börjar med en kort presentation från Green Drinks-teamet eller en kortare presentation (10-15 minuter) av en talare med ett passande och intressant budskap, bakgrund eller fokus.

Green Drinks Göteborg kommer hållas på Bourbon St. på Vastra Hamngatan, 24, (Grönsakstorget). Eventet kommer att hållas den första torsdagen i månaden från klockan 17-20. Det kommer bjudas på plockmat.  

Green Drinks är ett event öppet för alla som är intresserade av miljö- och sociala utmaningar i dagens samhälle. Kom ensam eller bjud med en arbetskamrat, klient, god vän eller familjemedlem - det är intresset för en hållbar framtid som samlar oss. På det här sättet är är Green Drinks ett väldigt enkelt och ostrukturerat event - ett koncept som kan användas till att utveckla nya idéer, nätverka, hitta nya sammarbetsvägar eller bara ha en trevlig och avslappnad stund med en "grön drink" i handen.

"Like" oss på Facebook eller skicka ett email till begreen@greendrinksgbg.se för att hålla dig uppdaterad om nya event. Du är varmt välkommen till Green Drinks Göteborg!

Kommande event under 2013:

Varma hälsningar, Green Drinks-teamet

"Saving the world, one sip at the time"

PS. Självklart kommer det finnas ett brett utbud av "gröna" drinkar, vare sig det är organiskt vin eller lokalproducerad öl.

 

Welcome to Green Drinks Göteborg!

Green Drinks is an opportunity to, in an informal way, have a drink with like-minded people sharing an interest in creating a sustainable future.

Green Drinks Göteborg is a monthly social event based in a central bar/pub in Gothenburg. The evening will start with a short presentation from the Green Drinks-team or a presentation (10-15 minutes) from a speaker with a fitting and interesting subject, background or focus.

Green Drinks Göteborg will be held at Bourbon St. located Vastra Hamngatan, 24, (Grönsakstorget). The event will be held the first Thursday of every month from 5pm – 8pm. Free finger food will be provided.

Green Drinks is an event open for anyone who has an interest in the environmental and social challenges of today. You are welcome to come alone or to bring a colleague, client, family or friend – it’s the interest of a sustainable future that brings us all together! In this way Green Drinks is a very simple and unstructured event - a concept that can be used to evolve new ideas, network, find ways to collaborate or just to have a nice and relaxed evening enjoying a ‘green drink’.

"Like" us on Facebook or send us an email to begreen@greendrinksgbg.se to keep updated about new events. You are warmly welcome to Green Drinks Göteborg!

Upcoming events in 2013:

 Best regards, the Green Drinks-team

"Saving the world, one sip at the time"

P.s. Obviously there will be a large and varied supply of ‘green’ drinks, either if it’s organic wine or locally produced beer.