--     Albania

Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 508 cities worldwide!

Search for City:Tirana Green Drinks

Is next on. mbahet

When? Kur?

Thursday 28 January at 18.00/ Te enjten me 28 janar ne 1800

 

Where? Ku?

E Per7shme, Rruga Jul Variboba - http://facebook.com/epershtatshme

 

Who? Kush?

You, your friends, your colleagues - please share!

Ju, shoqeria juaj, kolege - ju lutem shperndani informate!

 

What? Cka?

Creating sustainable communities: Peter Clavelle, former mayor of Burlington, Vermont, will share with us his experience as mayor of a city often held up as a model for its work in sustainable community development. There will also be time for networking as usual - we look forward to seeing you there!

Krijimi i komuniteteve te qendrueshem: Peter Clavelle, ish-kryetari i Burlington, Vermont, do te ndaie me neve pervojen e tij si kryetari i nje qytet qe eshte vleresuar shpesh si shembull per veprim ne zhvillim te qendrueshem. Si zakonisht do te kemi gjithashtu kohe per networking - mezi po presim te shihemi atje!

 

Contact/ Kontakt: Elizabeth Gowing - elizabeth.gowing [at] hotmail.com