--     Albania

Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 619 cities worldwide!

Search for City:Tirana Green Drinks

Is next on. mbahet

When? Kur?

Thursday 18 December at 18.00/ Te enjten me 18 dhjetor ne 1800

 

Where? Ku?

E Per7shme, Rruga Jul Variboba - http://facebook.com/epershtatshme

 

Who? Kush?

You, your friends, your colleagues - please share! Our presentation this month will be from Food Bank Albania (https://www.facebook.com/foodbank.al?fref=ts) on their work tackling hunger and food waste 

Ti, shoqeri dhe kolege - ndaji me te tjere! Prezentimi kete muaj do te jete prej Solidaritetit per Ushqim Shqiperi (https://www.facebook.com/foodbank.al?fref=ts) per punen e tyre ne luftimin e varferise dhe tepericat ushqimore


Shihemi atje! Hajde edhe me shoqeri :-)

 

Contact/ Kontakt: Elizabeth Gowing - elizabethgowing [at] hotmail.com