--     Albania

Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 527 cities worldwide!

Search for City:Tirana Green Drinks

Is next on. mbahet

When? Kur?

Thursday 30 June at 18.00/ Te enjten me 30 qershor ne 1800

 

Where? Ku?

E Per7shme, Rruga Jul Variboba - http://facebook.com/epershtatshme

 

Who? Kush?

You, your friends, your colleagues - please share!

Ju, shoqeria juaj, kolege - ju lutem shperndani informate!

 

What? Cka?

Prezantimi këtë muaj do të jetë nga EU Policy Hub që është një grup profesionistësh të rinj që synojnë të promovojnë, monitorojnë dhe ndikojnë mbi ecurinë e integrimit të vendit në strukuturat evropiane. https://www.facebook.com/EuPolicyHubAlb/

Antarët e EU Policy Hub, do të prezantojnë inicativat e tyre si:
Manuali për Qytetarët (Handbook for citizens) që do të prezantohet nga Blerta Tuci dhe synon të familjarizojë qytetarët me procesin e integrimit Evropian.
Më pas Edlira Osmani do të flasë më gjerësisht për Kapitullin 27 të Manualit që ka të bëjë me mjedisin dhe ndryshimet klimaterike.
Një tjetër nismë e EU Policy Hub që ka në fokus ndër të tjera dhe kujdesin ndaj mjedisit është “Evropian për së Mbari”. Kjo nismë që do të prezantohet nga Admir Malaj, na fton të gjithëve të tregojmë se jemi qytetarë të mirë/evropianë për së mbari e se dimë të kujdesemi e të mbrojmë mjedisin.


This month's presentation will be from the EU Policy Hub (https://www.facebook.com/EuPolicyHubAlb/) , a group of young professionals who promote and monitor progress towards Albania's integration into European structures.

The members of the EU Policy Hub will present their initiativehs including the citizens' handbook, presented by Blerta Tuci, which aims to familiarise citizens with the process of European Integration. Edlira Osmani will speak more widely about Chapter 27 of the Manual, which deals with the environment and climate change.

Another EU Policy Hub initative which deals with care for the environment is 'Evropian per se Mbari', an initiative which will be presented by Admir Malaj and which calls on us all to show that we are good/ European citizens who know how to protect the environment.
 
 

Contact/ Kontakt: Elizabeth Gowing - elizabeth.gowing [at] hotmail.com