--     Albania

Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 532 cities worldwide!

Search for City:Tirana Green Drinks

Is next on. mbahet

When? Kur?

Thursday 1 September at 18.00/ Te enjten me 1 shtator ne 1800

 

Where? Ku?

E Per7shme, Rruga Jul Variboba - http://facebook.com/epershtatshme

 

Who? Kush?

You, your friends, your colleagues - please share!

Ju, shoqeria juaj, kolege - ju lutem shperndani informate!

 

What? Cka?

Our next Green Drinks meeting moved from the last Thursday of August to the first Thursday of September because of vacations, and we have a motivating presentation for our return from the holidays! Animal welfare organisation, Four Paws will share with us their plans for rescuing mistreated bears held in captivity in Albania, and how they're building on the successes of the Bear Sanctuary Prishtina https://www.facebook.com/BearSanctuaryPrishtina/.
 

Per shkak te pushimeve, mbledhje e ardhshme per Pijet e Gjelberta nuk u mbajt ne enjten e fundit te gushtit por do te mbahet te enjten e pare te shtator, dhe kemi nje prezentim shume motivues per kthim prej pushimeve! Organizata per mireqenien e kafshave, Four Paws, do te ndaje me neve planet e tyre per shpetimin e arinjve te keqperdorur qe jane mbajte ne kafaze ne Shqiperi, dhe si shfrytezohet pervoja e suksesshme e Bear Sanctuary Prishtina.
 

Contact/ Kontakt: Elizabeth Gowing - elizabeth.gowing [at] hotmail.com