--     Albania

Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 651 cities worldwide!

Search for City:Tirana Green Drinks

Is next on. mbahet

When? Kur?

Thursday 28 May at 18.00/ Te enjten me 28 maj ne 1800

 

Where? Ku?

E Per7shme, Rruga Jul Variboba - http://facebook.com/epershtatshme

 

Who? Kush?

You, your friends, your colleagues - please share!

Ju, shoqeria juaj, kolege - ju lutem shperndani informate!


 

This month's Green Drinks will feature a presentation by Klaudja Koci of PPNEA, (Protection and Preservation of the Environment in Albania), http://l.facebook.com/l/aAQGCTDnNAQE0UhRwx7A331pirwnghw0F9EgxmdRUjlcwuA/ppnea.org.
 
Klaudja will share the work she is doing with the Balkan Lynx Recovery Project and the Prespa Lakes project. The Prespa Lakes area is uniquely situated between three countries and is the nesting site for than 800 breeding pairs of Dalmatian Pelicans. Klaudja works with partners in Macedonia and Greece to protect the transborder area, running programs for school children and training for local tour guides. Klaudja will also talk about the cross-border Balkan Lynx Recovery program, collecting data on this elusive endangered species and working with youth on habitat protection.
 

Come and hear Klaudja’s stories of lynx and pelicans.

 

Ne Pijet e Gjelberta kete muaj, Klaudja Koci nga PPNEA (Protection and Preservation of the Environment in Albania) http://l.facebook.com/l/aAQGCTDnNAQE0UhRwx7A331pi…/ppnea.org do te flet per punen qe po ban me projekt per rikembjen e reqebullit balkan dhe projekt per Liqenat e Prespes. Klaudja eshte koordinatorja e PPNEA-se per edukim dhe ka si detyre krijimi dhe zbatimi i aktiviteteve per angazhimin e komuniteteve per mbrojtjen e ambientit.

Hapesira e Liqenave te Prespes eshte unike se gjindet midis 3 shteteve dhe eshte vend per folene per ma shume se 800 cifte pelikane kacurrele, Klaudja punon me partnere ne Maqedoni dhe Greqi per mbrojtjen e zones nderkufitare. Se bashku organizojne programe per nxenesa, trajnim per cicerone, dhe nje buletin mujor.

Programi i rikembimit te reqebullit ballkan eshte gjithashtu nderkufitar dhe synon grumbullimin e te dhenave per kete kafsha te rrezikuara. Klaudja po zbaton programe per bashkemoshatare me rini ne fshatra rreth hapesires ku jetojne reqebulle. Ajo shpreson qe mund te krijoie pasion per mbrojtjen e habitatit tek rinia. 

Hajdeni per te ndigjoni per reqebull dhe per pelikane.

 
Ju befte mire :-)
 

 

Contact/ Kontakt: Elizabeth Gowing - elizabethgowing [at] hotmail.com