--     Bosnia and Herzegovina

Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 523 cities worldwide!

Search for City:Sarajevo Green Drinks


 

[ENG]

Join us for the April 2016 edition of Green Drinks Sarajevo.
On this occasion, we will continue with the discussion on air pollution, water problems, and illegal construction in the Canton of Sarajevo.

Meeting Point will propose once again a discount especially for us :)


Where : Caffe (Kino) Meeting Point., Hamdije Kreševljakovića 13, 71000 Sarajevo https://www.facebook.com/caffemeeting.point

When : Tuesday, April 12 at 7:30 PMGreen Drinks Sarajevo is arranged for anyone who has a positive interest in the environment and sustainable living. The events are made simple and many come to meet new friends, have a conversation with industry professionals, find employment (or employees!) develop new ideas, discuss issues, solve problems and have moments of serendipity!

Feel free to invite friends and share the event !!!

Join the eco-minded, eco-professionals, & eco-curious of Sarajevo for a casual monthly gathering to blow off steam after work, meet friends, make connections & share information.


Check out our Facebook page for updates and more information about Green Drinks Sarajevo : https://www.facebook.com/pages/Green-Drinks-Sarajevo/576739839061276

If you have some questions or comments please feel free to contact us by Email at :
greendrinks.sarajevo@gmail.com


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[BHS]

Pridružite nam se na martovsko izdanje Green Drinks Sarajevo. Ovom prilikom nastavljamo sa diskusijom o aerozagađenju, problemina o vodosnabdijevanju, te neplanskoj gradnji u Kantonu Sarajevu.

 

Gdje: Caffe (Kino) Meeting Point., Hamdije Kreševljakovića 13, 71000 Sarajevo  https://www.facebook.com/caffemeeting.point

Kada: 19:30, utorak 12 april 2016.

Meeting Point daje popust na sljedeća pica samo za nas :)


Green Drinks Sarajevo je osmišljen za sve one koji imaju interes za okoliš i održiv život. Događaj je sasvim pristupačan i prilika da upoznate nove prijatelje, razgovarate sa profesionalcima iz industrije, nađete zaposlenje (ili zaposlenike!) razvijete nove ideje, raspravljate o raznim temama iz ekologije, učestvujete u rješavaju probleme i povećaju šansi da nam se život preokrene na bolje!

Slobodno pozvite prijatelje i podijeliti event !!!

Pridružite se eko-osviještenicima, eko-profesionalcima i eko-znatiželjnim ljudima Sarajeva na neformalnom mjesečnom okupljanju za opuštanje nakon posla, upoznavanje prijatelja, stvaranje poznanstava i razmjenjivanje informacija.


Posjetite našu facebook stranicu i saznajte više informacija o događanjima na Green Drinks Sarajevo eventima : https://www.facebook.com/pages/Green-Drinks-Sarajevo/576739839061276

Za sve dodatne informacije konrtaktirajte nas putem Email-a na :
greendrinks.sarajevo@gmail.com

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ANNO 2015.

 

Green Drinks - December 22 @ Meeting Point - 19:30

[ENG]

Join us for this Christmas special edition of Green Drinks Sarajevo December 2015.

When : 19:30, December 22.

We will have the pleasure to host our guest speaker Mr. Marko Pavić who will present SLAP’s model of collaboration and the projects of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina that have been presented on Conference in Zagreb.

Sustainable development and multipurpose usage of Sava River Basin – protection of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina

The Association for preservation of Croatia Waters and Sea SLAP is a Croatian NGO developing projects to connect water management experts, governments, NGO sector and general public with the aim to protect and plan better usage of Croatian rivers. In SLAP’s focus during last few years is Sava River and for the fifth year in the row SLAP has been organizing Sava River Conference in Zagreb connecting experts from Slovenia to Albania that deal with river. We have developed unique model of collaboration and once a year we present to the public all multipurpose projects that are planned and built within the basin. Focus of the last 2015 Conference held from 03rd – 04th December was climate change and influence on the region since devastating floods happened in 2014.

A few words on the guest speaker

Marko Pavić, MPhil has graduated oceanography and meteorology. In his professional life he started as scientist at University of Zagreb where he was working as oceanographer and spent more than two years working on universities in UK and US. Focus of his research was analytical modelling of Adriatic currents and variability of Antarctic Circumpolar Current where he had opportunity to test his methods on scientific cruise to Antarctica across Drake Passage. His focus in later years was storage and transport of CO2 in the North Atlantic for which he earned MPhil in UK. Since 2010 he has started his own consultancy business where he deals with EU funds and is expert for sectors of environment protection, science and higher education and organization development. In SLAP Mr. Pavić has been active since foundation in 2006 where he acts now as main organizer of Sava River conferences.

 

Marko Pavic, Sustainable development and multipurpose usage of Sava River Basin – protection of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina   Marko Pavić

Marko Pavić - Sustainable development and multipurpose usage of Sava River Basin – protection of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[BHS]

Pridružite nam se ovog utorka za specijalno Božićno izdanje Green Drinks Sarajevo.

Kada : 19:30, utorak 22 decembar 2015.

Ovom prilikom čemo imati zadovoljstvo ugostiti gospodina Marka Pavića koji će predstaviti SLAP-ov model saradnje i aktuelni projekt Sava i njene pritoke u Bosni i Hercegovini koji je predstavljene na konferenciji u Zagrebu.

Udruženje za očuvanje Hrvatskih voda i mora SLAP je hrvatska nevladina organizacija za razvoj projekata za povezivanje stručnjaka za upravljanje vodama, vlade, nevladinog sektora i šire javnosti u cilju zaštite i planirati te boljeg korištenja hrvatskih rijeka. U fokusu SLAP-a u posljednjih nekoliko godina je rijeke Save, te petu godinu zaredom SLAP organizuje Savjetovanje o Savi konferenciju u Zagrebu za povezivanju stručnjaka od Slovenije do Albanije koji se bave rijekama. Razvili smo jedinstveni model saradnje i jednom godišnje predstavljamo javnosti sve višenamjenske projekte koji su planirani. Fokus posljednje 2015 Konferencije održane u periodu od 03. - 4. decembra bio je klimatske promjene i utjecaj na regiju razornih poplava u 2014. godini.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

   

Meeting point WiFi available | Bars, Coffee & tea | Coffee BAM 1.50
Hamdije Kresevljakovica 13