--     Bosnia and Herzegovina

Home
Find City

The Code
Logos
Videos
Press

Start New City
Contact
Admin Login
Organiser FAQ


Now active in 539 cities worldwide!

Search for City:Sarajevo Green Drinks

[ENG]

Join us for the July 2016 edition of Green Drinks Sarajevo.


Where : Caffe (Kino) Meeting Point., Hamdije Kreševljakovića 13, 71000 Sarajevo https://www.facebook.com/caffemeeting.point

When : Tuesday, July 12 at 7:30 PM

 

Join the eco-minded, eco-professionals, & eco-curious of Sarajevo for a casual monthly gathering to blow off steam after work, meet friends, make connections & share information.

Meeting Point will propose once again a discount especially for us :)


Green Drinks Sarajevo is arranged for anyone who has a positive interest in the environment and sustainable living. The events are made simple and many come to meet new friends, have a conversation with industry professionals, find employment (or employees!) develop new ideas, discuss issues, solve problems and have moments of serendipity!

Feel free to invite friends and share the event !!!


Check out our Facebook page for updates and more information about Green Drinks Sarajevo : https://www.facebook.com/pages/Green-Drinks-Sarajevo/576739839061276

If you have some questions or comments please feel free to contact us by Email at :
greendrinks.sarajevo@gmail.com


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[BHS]

Pridružite nam se na julsko izdanje Green Drinks Sarajeva.

 

Gdje : Caffe (Kino) Meeting Point., Hamdije Kreševljakovića 13, 71000 Sarajevo  https://www.facebook.com/caffemeeting.point

Kada : 19:30, utorak 12 juli 2016.

 

Pridružite se eko-osviještenima, eko-profesionalnima i eko-znatiželjnim ljudima Sarajeva na neformalnom mjesečnom okupljanju za opuštanje nakon posla, upoznavanje prijatelja, stvaranje poznanstava i razmjenjivanje informacija.

Meeting Point daje popust na sljedeća pica samo za nas :)

 

Green Drinks Sarajevo je osmišljen za sve one koji imaju interes za okoliš i održiv život. Događaj je sasvim pristupačan i prilika da upoznate nove prijatelje, razgovarate sa profesionalcima iz industrije, nađete zaposlenje (ili zaposlenike!) razvijete nove ideje, raspravljate o raznim temama iz ekologije, učestvujete u rješavaju probleme i povećaju šansi da nam se život preokrene na bolje!

Slobodno pozvite prijatelje i podijeliti event !!!


Posjetite našu facebook stranicu i saznajte više informacija o događanjima na Green Drinks Sarajevo eventima : https://www.facebook.com/pages/Green-Drinks-Sarajevo/576739839061276

Za sve dodatne informacije konrtaktirajte nas putem Email-a na :
greendrinks.sarajevo@gmail.com

 

___________________________________________________________________________________________________________________

ANNO 2016.

 

[ENG]

Join us for the May 2016 edition of Green Drinks Sarajevo.

On this occasion we will host Sima Mostofi Javid, a disaster risk management specialist and a former Technical Advisor at UNDP Lao PDR. who will hold a presentation on the potential impacts of hydro-climatic disasters in South and South-east Asia and will highlight the Disaster Risk Management components*). This will be followed by a discussion on the reasons for the need to stop the changes on the law for the protection and welfare of breeding animals for their fur in Bosnia and Herzegovina. 


When : Tuesday, May 10 at 7:30 PM

 

*Summary of the presentation

Variability of hydro-climatic metrics are important for management of the regional hydro-ecological resources as they provide a description of regional water resources and their long-term trends. The potential impacts of hydro-climatic variability and change have received a great deal of attention in different countries where the variability and uncertainty of hydro-climatic variables together with human interventions cause number disasters and disaster risks. This lecture will address hydro-climatic disasters in South and South-east Asia and will highlight the Disaster Risk Management components.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[BHS]

Pridružite nam se na majsko izdanje Green Drinks Sarajevo.

Ovom prilikom čemo imati zadovoljstvo ugostiti gospođu Simu Mostofi Javid, specijalistkinju za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa i bivši tehnički savjetnik u UNDP-u. koja će održati prezentaciju o mogućim uticajima hidro-klimatske katastrofa u južnoj i jugoistočnoj Aziji sa naglaskom na komponente za upravljanje rizicima od katastrofa *). Poslje prezentacije se nastavlja sa diskusijom o ekološkim i drugim razlozima zbog kojih je potrebo zaustaviti izmjene Zakona u zaštiti i dobrobiti životinja BiH koje se odnose na uzgoj životinja radi krzna.


Kada: 19:30, utorak 10 maj 2016.

 

*Sažetak prezentacije

Varijabilnost hidro-klimatskih metrika su važni za upravljanje regionalnim hidro-ekološkim resursima jer pružaju opis regionalnih vodenih resursa i njihove dugoročne trendove. Potencijalni uticaji hidro-klimatske varijabilnosti i promjene su dobili veliku pažnju u različitim zemljama u kojima je varijabilnost i nesigurnost hidro-klimatskih varijable zajedno s ljudskim intervencijama izazvala veci broj nesreća i rizika od katastrofa. Ova prezentacija će se baviti hidro-klimatskim katastrofama u južnoj i jugoistočnoj Aziji sa naglasikom na komponente za upravljanje rizicima od katastrofa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ANNO 2015.

 

Green Drinks - December 22 @ Meeting Point - 19:30

[ENG]

Join us for this Christmas special edition of Green Drinks Sarajevo December 2015.

When : 19:30, December 22.

We will have the pleasure to host our guest speaker Mr. Marko Pavić who will present SLAP’s model of collaboration and the projects of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina that have been presented on Conference in Zagreb.

Sustainable development and multipurpose usage of Sava River Basin – protection of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina

The Association for preservation of Croatia Waters and Sea SLAP is a Croatian NGO developing projects to connect water management experts, governments, NGO sector and general public with the aim to protect and plan better usage of Croatian rivers. In SLAP’s focus during last few years is Sava River and for the fifth year in the row SLAP has been organizing Sava River Conference in Zagreb connecting experts from Slovenia to Albania that deal with river. We have developed unique model of collaboration and once a year we present to the public all multipurpose projects that are planned and built within the basin. Focus of the last 2015 Conference held from 03rd – 04th December was climate change and influence on the region since devastating floods happened in 2014.

A few words on the guest speaker

Marko Pavić, MPhil has graduated oceanography and meteorology. In his professional life he started as scientist at University of Zagreb where he was working as oceanographer and spent more than two years working on universities in UK and US. Focus of his research was analytical modelling of Adriatic currents and variability of Antarctic Circumpolar Current where he had opportunity to test his methods on scientific cruise to Antarctica across Drake Passage. His focus in later years was storage and transport of CO2 in the North Atlantic for which he earned MPhil in UK. Since 2010 he has started his own consultancy business where he deals with EU funds and is expert for sectors of environment protection, science and higher education and organization development. In SLAP Mr. Pavić has been active since foundation in 2006 where he acts now as main organizer of Sava River conferences.

 

Marko Pavic, Sustainable development and multipurpose usage of Sava River Basin – protection of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina   Marko Pavić

Marko Pavić - Sustainable development and multipurpose usage of Sava River Basin – protection of Sava confluents in Bosnia and Herzegovina

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[BHS]

Pridružite nam se ovog utorka za specijalno Božićno izdanje Green Drinks Sarajevo.

Kada : 19:30, utorak 22 decembar 2015.

Ovom prilikom čemo imati zadovoljstvo ugostiti gospodina Marka Pavića koji će predstaviti SLAP-ov model saradnje i aktuelni projekt Sava i njene pritoke u Bosni i Hercegovini koji je predstavljene na konferenciji u Zagrebu.

Udruženje za očuvanje Hrvatskih voda i mora SLAP je hrvatska nevladina organizacija za razvoj projekata za povezivanje stručnjaka za upravljanje vodama, vlade, nevladinog sektora i šire javnosti u cilju zaštite i planirati te boljeg korištenja hrvatskih rijeka. U fokusu SLAP-a u posljednjih nekoliko godina je rijeke Save, te petu godinu zaredom SLAP organizuje Savjetovanje o Savi konferenciju u Zagrebu za povezivanju stručnjaka od Slovenije do Albanije koji se bave rijekama. Razvili smo jedinstveni model saradnje i jednom godišnje predstavljamo javnosti sve višenamjenske projekte koji su planirani. Fokus posljednje 2015 Konferencije održane u periodu od 03. - 4. decembra bio je klimatske promjene i utjecaj na regiju razornih poplava u 2014. godini.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

   

Meeting point WiFi available | Bars, Coffee & tea | Coffee BAM 1.50
Hamdije Kresevljakovica 13